Ànode de magnesi PER A PROTECCIÓ CATÒDICA - Accessoris per a maquinària metall

  • Ocasion
MAGNESIUM FOR CATHODIC PROTECTION ANODE
  • MAGNESIUM FOR CATHODIC PROTECTION ANODE

Ànode de magnesi per a protecció catòdica.

Dimensions: 66x585mm. Rosca: M8

Preu unitat 57,45

Preu lot 295,41

Preu transport 5 € / unitat 15 € / lot

Usat

Per liquidació d'existències, venem ànode de magnesi per a protecció catòdica, nou a estrenar. Disposem de 7 unitats. La compra es pot realidar per unitat o lot complet.

Request price