DEPURADORA FÍSIC QUIMICA - Altres tipus de maquinària

  • Ocasion
SEWAGE PHYSICAL CHEMISTRY
  • SEWAGE PHYSICAL CHEMISTRY

depuradora compacta automàtica sense ús per al tractament físic químic d'aigües residuals àcides i cianurades, cabal màxim 5 m3. hora

Usat

Venc depuradora compacta automàtica sense ús per al tractament físic químic d'aigües residuals àcides i cianurades, cabal màxim 5 m3. hora

Request price