Intrame M-260 - Altres ...

  • Ocasion

ES TRACTA D'UN PLANTA MODULAR FABRICACIÓ DE AGLOMERADOS ASFALTICIOS Intrame M-260

AMB LES SEGÜENTS COMOSICIONES

-Cabina

-MEZCLADOR

-Torre

-SECADERO

-Filtre DE MÀNEGUES

-ELEVADORES DE CATÚFOLS

-SILOS D'FILLER I CIMENT

-Cintes TRANSPORTADORES

-TOLVAS PREDOSIFICADORAS

-HUMECTADOR D'FILLER


Producció HISTÒRICA DE LA PLANTA

Usat

PLANTA MODULAR DE FABRICACION D'AGLOMERAT ASFALTICIOS

Request price