"Innocenti-BLANCH" A7L9R 2,5-25 / 6,5 - aplanadores

  • Ocasion
"INNOCENTI-BLANCH" A7L9R 2, 5-25/6.5
  • "INNOCENTI-BLANCH" A7L9R 2, 5-25/6.5

Max Sheet Width / Ample de xapa: 2.650 mm

Min.Max Thickness / Espessor Min.Max.6,5-25 mm

Number of Rolls / Nombre de rodets: 9

Back-Up Rolls / Corrons de suport: Yes / Si

Rolls diameter / Diàmetre rodets: 240 mm

Main Motor / Motor principal: 100 HP

Motorized Adjustments / Regulacions motoritzades

Machine weight / Pes Màquina: 50 TN

Usat

Heavy Duty Roller Leveller

Aplanadora Robusta per xapa gruixuda

"Innocenti-BLANCH" A7L9R 2,5-25 / 6,5

Request price