HU-LIFT CPD25HB - Carretons elevadors per a taller

  • Ocasion
HU-LIFT CPD25HB
  • HU-LIFT CPD25HB

Carretó elèctrica contrapesada de 2500 kg. Equipada amb màstil triplex a 4,5 metres, només 19 hores de Treball, com a nova

Usat

Carretó elèctrica contrapesada de 2500 kg. Equipada amb màstil triplex a 4,5 metres, només 19 hores de Treball, com a nova

Preu 6500 Euros

Request price