Compact 40 - compactadores

  • Ocasion
Compact 40
  • Compact 40
  • Compact 40
  • Compact 40
  • Compact 40
  • Compact 40
  • Compact 40
Molt bon estat. Poc ús.
Funciona a 220V
Lliuro documentació.
Bobines de fleix pràcticament senceres.
Usat
Premsa hidràulica compactadora. 3Tm

Price:

1.500,00 €

(TAX excluded)