Gear shaper ZSTK per engranatges cònics - Eines de tall

  • Ocasion
Gear shaper ZSTK for conic gears
  • Gear shaper ZSTK for conic gears

Alguna informació:

                 Gear shaper ZSTK per engranatges cònics

                 Al voltant de 1960-anys de fabricació

                 WMW, Alemanya


   Especificació:


                 - Diàmetre fins a 1600 mm   La màquina d'emmagatzematge ha funcionat una mica.

Usat

Gear shaper ZSTK per engranatges cònics

Request price