FRESADORA VERTICAL DE TORRETA F-11 V. - Fresadores de torreta

  • Ocasion
FRESADORA VERTICAL DE TORRETA F-11 V.
  • FRESADORA VERTICAL DE TORRETA F-11 V.

Camisa de l'eix principal, amb revestiment de crom dur i allotjament brunyit.

Camisa de l'eix principal, reforçada (Ø 95mm.).

Eix principal muntat sobre rodament de super-precisió de contacte angular Fafnir. Qualitat P-7.

3 avenços verticals automàtics de l'eix de fresar, amb control de profunditat micromètrica ajustable i parada automàtica en tots dos sentits.

Ferro fos Meehanite GC, especial per a màquines-eina amb duresa 180-200 Brinell.

Greixatge centralitzat de carro, taula i guies verticals amb bomba manual a pressió.

Taula de treball, totalment rectificada i proveïda de canals de greixatge.

Equip elèctric complet d'arrencada directe amb interruptor-inversor.

Equip de refrigeració complet amb interruptor d'arrencada i atur de la motobomba de refrigeració.

Per a més característiques visiti la nostra pàgina web: eholke.com

Usat

Fresadora de segona mà en perfecte estat. Consulti preu. Visiteu també la nostra pàgina web: http://eholke.com/FRESADORA%20VERTICAL%20DE%20TORRETA%20F-11.html

Price:

1,00 €

(TAX excluded)