LAGUN CNC-III - fresadores

  • Ocasion
LAGUN CNC-III
  • LAGUN CNC-III
  • LAGUN CNC-III
  • LAGUN CNC-III
  • LAGUN CNC-III

Curs X - curs de 720 mm i - taula de 355 mm 1372x280 mm controlador ISO40 Heidenhain TNC355 - 7500 Eur

Usat

Fresat CNC - 3 Lagun amb Heidenhain TNC355 tot l'agent de comandament revisat no marca Lagun i en excel·lent estat d'operació - 7500 Eur

Request price