La injectora vertical multiplica moldelo VC-SD5T-8LDC - Inyectoras

  • Ocasion
vertical fuel transfer multiplas moldelo VC-SD5T-8LDC
  • vertical fuel transfer multiplas moldelo VC-SD5T-8LDC

Capacitat de 85 tones
 Completament funcional
 Dimensions: 205x224x300cm

Usat

Inserció especial d'injecció de tinta
 Capacitat de 85 tones
 Completament funcional

Request price