Retractiladora SOLLAS SB420 - màquines especials

  • Ocasion
Retractiladora SOLLAS SB420
  • Retractiladora SOLLAS SB420
  • Retractiladora SOLLAS SB420

Retractiladora composta per:


- SOLLAS SB420

- Forn ST500 12kw

Usat

Conjunt retractiladora compost per SOLLAS SB420 i forn.

Price:

4.500,00 €

(TAX excluded)