Estimada HFB 1003 - plegadores

  • Ocasion
Amada HFB 1003
  • Amada HFB 1003

Amb molt utillatge i amarratge ràpid pneumàtic per punxons i matrius.

Força 100 Ton

Long de les taules 3110 mm

Amplada 1517 mm

Alçada 2440 mm

Amplada pla treball 90 mm

Alçada pla treball 910 mm

Llum entre les taules 395 mm

Carrera màx 200 mm

Profunditat osca 410 mm

Pas entre flancs 2700 mm

Quantitat intermediaris 15 ut

Alçada intermediaris 100 mm

Velocitat d'acostament 100

Velocitat de treball mín-màx 1-9

Velocitat de pujada 86

Usat

Plegadora CNC a 8 eixos

Request price