venda conjunt de maquinària industrial fusteria perfecte estat - Altres tipus de maquinària

  • Ocasion

Fregadora Viet Challenge 221ª R-KRT any 2000

Escairadora Robland Z320

Espigadora jaquiloca taula de 100

Motllurera LMC SMARTMAC 423 LIDERMAC

Premsa PHT-40 VERTICAL EMFRASA amb picons

suport pneumàtics

Premsa RAMARCH PH-7 vertical

Llaura combinada Abebay C.400

Reengruesadora RIVOLI R.500

Tupi GRIGGIO T220

fresadora VITAP

Cajeadora Balestrini

Transpaleta amb bateria manual EUROYEN FORKLIFT

Usat

Conjunt de maquinària industrial de fusteria en perfecte estat (fregadora, escairadora, espigadora, motlluradora, premses, llaura, reengruesadora, tupi, fresadora, cajeadora, i transpaleta)

Request price