OMAG - Altres ...

  • Ocasion

ES TRACTA D'UNA PLANTA DE MORTER SEC SISTEMA D'ensacat i PALETITZAT MARCA OMAG


DFINICION DE LA INSTALACION OMAG:

la instalacion OMAG aquesta concebuda per a la fabricació de Vorades, Llambordes, Blocs, Rajoles i una infinitat de productes de formigó personalitzats segons la demanda dels clients.

Com avantatge respecte a instal·lacions similars cal destacar.

-Consta d'un sistema de vibració que permet reduir el cicle, millorar la compactació i l'ompliment per així reduir el consum de ciment.

-Alt nivell d'automatització de la màquina. així com el de la planta de formigó que permet una alta productivitat amb una quantitat mínima de personal.


DESGLOSSAMENT: la instal·lació OMAG aquesta composta per:

-Premsa Fixa OMAG

-Motlles de fabricació

-Safates de fusta

-Circuit complet de transport de safata i càmeres de curat

-Línia de sortida i apilat

-Dosificació de color

-Dosificació d'aridos especials

-Instal·lació de fleixat

-Central de formigó amb dos mescladors

-Instal·lació de granallar

-Compresor i assecador

-

Usat

PLANTA DE MORTER SEC .Sistema d'ensacat I PALETITZAT

Request price