Bombes i Gats Hidràulics - Eines de mà

  • Ocasion
Pumps and hydraulic jacks
  • Pumps and hydraulic jacks

Bombes hidràuliques manuals portàtils pressió 700 bars.

Gats Hidràulics d'èmbol buit.

Usat

Bombes i Gats hidràulics manuals.

Request price