Erfurt PKnT 160 - premses

  • Ocasion
Erfurt PKnT 160
  • Erfurt PKnT 160

Mecànica (doble acció) premeu Erfurt PKnT 160   Especificació:

                 Máx. Efecte de memòria interna: 95 t

                   (A una distància del punt mort del fons: 22 mm)

                 Máx. Efecte del cargol exterior: 65 t

                   (A una distància del punt mort del fons: 4 mm)

                 Accident cerebral de la mandíbula interior: 425 mm

                 Traç de RAM exterior: 265 mm

                 Ajust de cors; 130mm

                 Màx. Cop de coixí: 200 mm

                 Màx. Esforç de retenció: 25 t

                 Màx. Esforç d'expulsió: 4 t

Usat

Alguna informació:

                  Mecànica (doble acció) premeu Erfurt PKnT 160

                  160 tn esforç

                  Any de fabricació

                  Erfurt, Alemanya

Request price