Soldadura de fil - soldadors

  • Ocasion
Thread welding
  • Thread welding

soldadura fil

Usat