PRESSE 1235 Schlosser PFEIFFER - Altres ...

  • Ocasion

ES TRACTA D'UNA MÀQUINA RADIAL PRESSE 1235 D'ICA ÉS UNA MÀQUINA D'ALT RENDIMENT PER FABRICAR TUBS DE FORMIGÓ DN, 300 A DN, 1200 I LONGITUDS D'IM FINS 3,5M. Resulta especialment apropiat per FABRICAR .....

-Tubs encadellats ARMATS I SENSE ARMAR

-Tubs clava

-Tubs AMB DOS PERFILS MASCLES ARMATS I SENSE ARMAR

-Anells I PECES PER BASES DE POU


per a la manipulació i transport dels tubs fabricats la RADIAL PRESSE 1235 D'ICA disposa:

-RADIAL PRESS 1235 + ROBOT desemmotllament + ROBOT evacuador + CIRCUIT DE VOLANDERES Baset


el grau de automotizacion és total ja que disposa d'equips perifèrics automàtics, com l'alimentació de les gàbies d'armadura i la línia d'inspecció de tubs

A més la taula de treball és ajustable per a la fabricació de tubs curts i elements de pou

La RADIAL PRESSE 1235 de ICA també disposa d'un equip de regulació hidràulica així com d'un regulador de freqüència per al vibrador i el compactador de maneguet

Usat

EN VENDA RADIAL PRESSE 1235 D'ICA

MÀQUINA DE RAPIDA D'ALT RENDIMENT

Request price