ALFA LAVAL MOD TD-84 - Altres ...

  • Ocasion

LA MÀQUINA ESTÀ REVISAT I LLISTA PER POSAR EN FUNCIONAMENT.

Usat

Tamís VIBRADOR DE COS EXTERIOR DE FERRO I 4 PLANXES D'ACER INOX PER AL CRIBRATGE DE PECES DE DIFERENT GRUIX.

Request price