Compressor wincom de cargol L07-22 - Compressors de taller

  • Ocasion

Venc compressor fabricat per wincom de cargol tipus armari de 30 cv de potència, tot just a tingut hora de treball 2000H, color blau.
30cv compressor de cargol

Usat

Venc compressor fabricat per wincom de cargol tipus armari de 30 cv de potència, tot just a tingut hora de treball 2000H, color blau.

Request price