Curvadora MECANICA S-TECH - Corbadores

  • Ocasion
CURVADORA MECANICA S-TECH
  • CURVADORA MECANICA S-TECH

Aquesta corbadora de tub i perfils mecànica realitza l'ajust

de forma manual.


Permet corbar tubs de fins a 60mm de diàmetre.


Revolucions per minut (rpm): Comentaris 5/10

Diàmetre de l'eix (mm) :: 30

Diàmetre rulines: 90

Motor pricipal (kW): 1.1

PES kg .: 190

Usat

Curvadora MECANICA S-TECH en posició VERTICAL

Request price