Temperador de motlles PGV - Eines de tall

  • Ocasion
PGV mold temperature control
  • PGV mold temperature control

: ESTÀ EN MOLT BON ESTAT, NO S'HA UTILITZAT MOLT PERQUÈ ESTAVA EN UNA INYCTORA NOMÉS PER A PROVES DE MOTLLES

Request price