Molinet d'engranatges MATRIX 40 - Eines de tall

  • Ocasion
Gear grinder MATRIX 40
  • Gear grinder MATRIX 40

Molinet d'engranatges MATRIX 40  Especificació:


                    Màx. Distància entre centres: 406 mm;

                    Max.grinding dia: 203.2.mm;

                    Modul: 0,5-3;

                    Nombre de dents rectificadores: 8-192;

                    Màx. Pes de la peça: 45.359 kg


  Condició ideal i compactació de la màquina.

Usat

Alguna informació:

                   Molinet d'engranatges MATRIX 40

                   Any 1975 de fabricació

                   Gran Bretanya

Request price