Pehaka Roboter 250 - Serres per metall

  • Ocasion
Pehaka roboter 250
  • Pehaka roboter 250

Totalment restaurada, tots

els rodaments, juntes, empaquetadures, etc són nous.


Regulador de velocitat de cinta de serra electrònic amb visualitzador

Comptador de peces electrònic

Bomba de lubricació automàtica

Avanç del carro hidràulic

Seguretat elèctrica de tensió de cinta

Funcionament manual i automàtic

Usat

Serra amb alimentador automàtic

Request price