Cizalla Guillotina Llavia Cumsa 2x2 - Sheet metal machinery

  • Used
Cizalla Guillotina Llavia Cumsa 2x2
  • Cizalla Guillotina Llavia Cumsa 2x2
  • Cizalla Guillotina Llavia Cumsa 2x2
  • Cizalla Guillotina Llavia Cumsa 2x2
  • Cizalla Guillotina Llavia Cumsa 2x2
Shear Llaviá Cumsa 2000 mm x 2 mm. Manual stops. In perfect condition.
Used
Shear Llaviá Cumsa 2000 mm x 2 mm. Manual stops. In perfect condition.
Request price